Välj en sida

I den här artikeln vill vi reda ut vad en SEO byrå 2021 gör för att du ska hamna högst upp i sökresultatet. Vi förutsätter att du redan har koll på basic on-pageoptimering med sökordsanalys osv. 

Vi kommer därför redogöra hur webbplatser i de mest konkurrensutsatta branscher  kan använda avancerad offpage för att synas på svåraste sökorden. Och viktigare än så, vi kommer berätta hur sökmotorers algoritm fungerar. 

Genom att du läser denna text får du en mer holistisk syn på hur SEO fungerar. För att ta bättre beslut för hur din sajt ska ranka högt många år framåt.

Attentionsprincipen

Att sökmotorer vill visa det mest relevanta innehållet överst är ingen nyhet, men enligt vilka spelregler väljer rangordnar den? 

Lägg märke till att jag pratar om det organiska söket inte den betalda ADS-delen. Google och andra sökmotorer blandar organiska och betalda resultat på samma sida. Ditt resultat på förstasidan kallas även SERP (vad betyder det).  För att förstå sökmotorn är det viktigt att känna till begreppet attentionprincipen. Den kan enklast beskrivas som produkten av uppmärksamheten multiplicerat med trovärdigheten. Alltså, är någon av dessa faktorer lika med noll blir attentionen också noll och en sökmotor kommer inte premiera detta innehåll. 

Hur funkar attention i verkligheten?

Exempel från den analoga världen: En vis man befinner sig ensam i Amazonas djungel. Han uppfinner ett sätt att omvandla vatten till guld. Trots att hans trovärdighet är hög  kommer hans upptäckt aldrig att spridas. Så länge han lever i ensamhet blir hans uppmärksamhet noll och följaktligen attentionen noll. Likaså kommer en desperat skapad reklamannons i bästa fall inte komma längre än spamfiltret. Trots att ett företag kan lägga en stor budget på forcerad uppmärksamhet kan de inte köpa sig attention. Eller i detta fall organisk spridning om informationen saknar trovärdighet.

Som du märker i ovan exempel så garantera inte en perfekt trimmad algoritm att sökresultatet presenterar exakt det du vill se. Så länge företaget bakom sökmotorn avser att tjäna pengar kommer den använda mer eller mindre diskreta medel att låta marknaden köpa sig synlighet och därmed korrumpera sökresultatet. Den här artikeln avser inte att berätta hur du effektivt arbetar med betald marknadsföring hos sökmotorerna utan istället visa hur du hamnar längst upp i det organiska söket.

Gör regeln till din fördel

Tillämpar vi regeln för attention inser vi att vi i ett digitalt sammanhang behöver få stor uppmärksamhet i ett sammanhang med hög trovärdighet. I sökmotorns fall betyder detta att sajten ska omnämnas och länkas med en dofollow länk från en hemsida med många besökare med hög trovärdighet, med andra ord hög attention. I detta fall kan man enklast översätta trovärdighet för hemsidan att besökare stannar länge och återkommer, ofta i fall av en nyhetssida. Räcker det inte att ha en produkt i världsklass tänker du? Har du en produkt i världsklass kommer du i alla fall i den bästa av världar få många länkar till dig. Dessvärre är sannolikheten stor att dessa är av typen no-follow. Det betyder att länken inte bär med sig ”länkkraft” vilket inte ökar din attention, alltså ranking i sökresultatet. Det beror på att de flesta nyhetssidor har policy att inte länka med en dofollow länk ut, oavsett om texten är så kallad sponsrad eller inte.

Debatten om Do/no-follow

Debatten om no/do -follow kan göras lång. Googles rekommendation är att en nyhetssida ska märka upp alla betalda/sponsrade länkar med en nofollow attribut. Denna attribut i koden berättar för Google att länken är köpt och kommer då inte få med sig någon så kallad länkkraft som stärker dina positioner hos Google. Alla mynt har två sidor men på ett sätt kan detta komiskt ses hycklande att Google har rätt att styra sökresultatet men ingen annan.

Använd attention till din fördel

SEO-arbete kan likställas som internet ålderns PR-arbete. Likheten mellan en PR och SEO -byrå är att båda arbetar med att skapa attention och att medier ska omskriva kunden. Skillnaden är att en SEO-byrån optimerar innehållet så att algoritmen snappar upp budskapet och säkerställer därmed en digital närvaro som består. Som du säkert kan räkna ut handlar det alltså om att ha en bra relation till mediehusen som på så vis går med på att länkar publiceras på ett SEO-vänligt vis.